كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان> گه‌یشتن\ ڕۆیشتن > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار گه‌یشتن\ ڕۆیشتن
ڕۆیشتن گه‌یشتن ژماره‌ى گه‌شت
به‌روار  - 28/07/2021
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كاتى دیارى كراو كاتى خه‌مڵێنراو شوێنى سه‌ره‌كى - شوێنى مه‌به‌ست ده‌روازه بار
گه‌یشتن Pegasus Airlines PC 1706 00:25 00:44 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر گه‌یشت
گه‌یشتن Turkish Airlines TK 7696 01:10 00:52 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر گه‌یشت
ڕۆیشتن Pegasus Airlines PC 1707 01:15 01:45 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره ب-208 ڕۆیشت
گه‌یشتن Pegasus Airlines PC 816 01:25 01:39 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر گه‌یشت
ڕۆیشتن Turkish Airlines TK 317 01:55 02:18 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل ب-203 ڕۆیشت
گه‌یشتن Egypt Air MS 635 03:00 03:12 قاهيره - هه‌ولێر گه‌یشت
گه‌یشتن Qatar Airways QR 454 03:20 03:21 ده‌وحه - هه‌ولێر گه‌یشت
ڕۆیشتن Pegasus Airlines PC 817 03:30 03:43 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) ب-201 ڕۆیشت
گه‌یشتن Turkish Airlines TK 804 03:45 03:42 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر گه‌یشت
گه‌یشتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 04:00 03:42 عه‌مان - هه‌ولێر گه‌یشت
ڕۆیشتن Egypt Air MS 636 04:00 04:03 هه‌ولێر - قاهيره ب-203 ڕۆیشت
ڕۆیشتن Qatar Airways QR 455 04:20 04:32 هه‌ولێر - ده‌وحه ب-204 ڕۆیشت
ڕۆیشتن Turkish Airlines TK 7697 05:00 05:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) ب-205
ڕۆیشتن Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان ب-206
ڕۆیشتن Turkish Airlines TK 805 07:30 07:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل ب-208
گه‌یشتن Pegasus Airlines PC 1704 12:15 12:15 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
گه‌یشتن Fly Baghdad IF 922 12:20 12:20 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ڕۆیشتن Fly Baghdad IF 921 13:00 13:00 هه‌ولێر - دیمه‌شق ب-201
ڕۆیشتن Pegasus Airlines PC 1705 13:15 13:15 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره ب-203
گه‌یشتن AirArabia G9 375 13:40 13:40 الشارقة - هه‌ولێر
ڕۆیشتن AirArabia G9 376 14:20 14:20 هه‌ولێر - الشارقة ب-204
گه‌یشتن SunExpress SX 640 16:05 16:05 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
گه‌یشتن Iraqi Airways IA 941 16:15 16:15 به‌غداد - هه‌ولێر
گه‌یشتن Ur Airline UR 436 16:45 16:45 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
ڕۆیشتن Iraqi Airways IA 177 17:00 17:00 هه‌ولێر - عه‌مان R-104
ڕۆیشتن SunExpress SX 641 17:05 17:05 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
گه‌یشتن Ur Airline UR 424 17:45 17:45 ئه مستردام - هه‌ولێر
گه‌یشتن Iraqi Airways IA 909 18:00 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
گه‌یشتن Iraqi Airways IA 911 18:30 18:30 به‌سرا - هه‌ولێر
گه‌یشتن Iraqi Airways IA 943 19:00 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
ڕۆیشتن Iraqi Airways IA 916 19:00 19:00 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف ب-201
گه‌یشتن Fly Dubai FZ 203 19:25 19:25 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ڕۆیشتن Iraqi Airways IA 912 19:30 19:30 هه‌ولێر - به‌سرا ب-203
ڕۆیشتن Iraqi Airways IA 944 20:00 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد R-104
ڕۆیشتن Fly Dubai FZ 204 20:25 20:25 هه‌ولێر - دوبه‌ى ب-205
گه‌یشتن Qatar Airways QR 450 20:45 20:45 ده‌وحه - هه‌ولێر
گه‌یشتن Cham Wings Airlines 6Q 521 21:00 21:00 دیمه‌شق - هه‌ولێر
گه‌یشتن Iraqi Airways IA 178 21:30 21:30 عه‌مان - هه‌ولێر
ڕۆیشتن Qatar Airways QR 451 21:45 21:45 هه‌ولێر - ده‌وحه ب-204
ڕۆیشتن Cham Wings Airlines 6Q 522 22:00 22:00 هه‌ولێر - دیمه‌شق ب-206
گه‌یشتن Iraqi Airways IA 915 22:00 22:00 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
ڕۆیشتن Iraqi Airways IA 942 22:15 22:15 هه‌ولێر - به‌غداد R-103
گه‌یشتن Turkish Airlines TK 316 23:00 23:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ڕۆیشتن Iraqi Airways IA 910 23:00 23:00 هه‌ولێر - به‌غداد ب-201

په‌یوه‌ندی كردن