كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 15:00 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 16:00 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 14:00 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 23:00 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 21:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 230 16:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 231 08:20 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 232 19:50 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 08:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 19:50 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 19:30 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 5570 17:30 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7071 21:50 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7114 14:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7133 13:10 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7160 16:30 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 15:30 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 07:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 15:30 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 16:15 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 16:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 945 16:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IAW 941 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IAW 943 07:00 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 08:00 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 16:30 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 17:00 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 229 10:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 231 09:20 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 232 20:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 09:05 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 20:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 09:30 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 20:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 5579 22:50 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7071 22:50 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7134 18:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7141 18:50 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7145 21:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7150 16:10 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 12:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 13:15 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 16:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 22:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IAW 912 08:45 هه‌ولێر - به‌سرا
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 19:40 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 03:05 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 03:05 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:40 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Lufthansa LH 696 15:35 فرانكفورد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Lufthansa LH 697 16:30 هه‌ولێر - فرانكفورد
هاتن Middle East Airline ME 324 16:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 17:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 201 06:00 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Fly Dubai FZ 203 19:25 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 202 07:00 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 20:25 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Turkish Airlines TK 316 21:05 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7696 01:10 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 02:45 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 317 21:55 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7697 04:55 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 03:35 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Egypt Air MS 635 03:00 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 04:00 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 1704 12:15 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1830 01:10 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:35 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 820 03:10 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 13:15 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1831 02:10 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 02:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 820 04:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 821 04:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 21:10 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 454 03:20 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 451 22:10 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 455 04:20 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن Mahan Air W5 5060 18:15 ته‌هران - هه‌ولێر
هاتن Mahan Air W5 5060 18:15 ته‌هران - هه‌ولێر
ده‌رچوون Mahan Air W5 5059 19:30 هه‌ولێر - ته‌هران
هاتن AirArabia G9 375 11:45 الشارقة - هه‌ولێر
هاتن AirArabia G9 375 10:45 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 376 11:25 هه‌ولێر - الشارقة
ده‌رچوون AirArabia G9 376 12:25 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Fly Baghdad IA 7114 14:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1416 09:15 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1806 18:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1810 01:25 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1814 01:20 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1826 09:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1918 18:10 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1982 23:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 701 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 703 02:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 8408 19:10 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 922 13:10 دیمه‌شق - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 942 14:35 حەلەب - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 9601 08:40 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF1974 06:10 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1419 21:30 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1519 00:00 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1758 19:20 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1825 21:55 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1919 19:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1955 09:45 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 702 15:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 8507 19:50 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 921 13:50 هه‌ولێر - دیمه‌شق
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 941 09:40 هه‌ولێر - حەلەب
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 941 15:20 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن Cham Wings Airlines 6Q 521 10:30 دیمه‌شق - هه‌ولێر
هاتن Cham Wings Airlines 6Q 521 16:30 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q 522 06:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q 522 11:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Ur Airline UD 232 18:15 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 232 18:15 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 4213 17:45 کیڤ - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 424 18:15 ئه مستردام - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 436 16:45 کۆلن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 438 17:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 442 16:15 ميونخ - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 446 01:45 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 706 01:00 به‌یروت - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 706 16:00 به‌یروت - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 762 23:45 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Ur Airline UD 231 07:00 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Ur Airline UD 423 06:30 هه‌ولێر - ئه مستردام
ده‌رچوون Ur Airline UD 435 06:00 هه‌ولێر - کۆلن
ده‌رچوون Ur Airline UD 437 19:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Ur Airline UD 437 06:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Ur Airline UD 441 06:00 هه‌ولێر - ميونخ
ده‌رچوون Ur Airline UD 705 19:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Ur Airline UD 705 17:00 هه‌ولێر - به‌یروت
ده‌رچوون Ur Airline UD 761 17:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن SunExpress XQ 5640 12:25 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن SunExpress XQ 640 12:10 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
ده‌رچوون SunExpress XQ 5641 13:25 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون SunExpress XQ 641 13:00 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
هاتن Tailwind Airline TI 421 18:35 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Tailwind Airline TI 422 19:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Eurowings EW 9978 12:50 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
ده‌رچوون Eurowings EW 9979 13:50 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف

په‌یوه‌ندی كردن