كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 15:00 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 16:00 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 14:30 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 16:30 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 21:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 231 08:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 232 20:15 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 08:45 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 20:35 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 00:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 263 08:45 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 20:15 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 295 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 296 19:00 کیڤ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9011 20:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 909 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 18:30 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 913 20:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 22:00 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 16:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 945 21:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 949 15:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 959 22:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA941 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 08:00 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 10:00 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 17:00 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 231 09:15 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 232 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 09:35 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 21:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 09:30 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 295 12:00 هه‌ولێر - کیڤ
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 296 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 910 23:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 19:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 19:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 19:00 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 22:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 950 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 952 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 960 23:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 960 07:00 هه‌ولێر - سلێمانى
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 19:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 04:00 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:30 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Middle East Airline ME 324 16:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 17:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 203 19:25 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 20:25 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Turkish Airlines TK 316 23:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 4030 09:55 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7696 01:10 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 03:45 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 317 01:55 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 4031 10:55 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7697 05:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 07:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Egypt Air MS 635 03:00 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 04:00 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 1704 12:15 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1706 00:25 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1830 02:55 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:25 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 820 02:10 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 13:15 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1707 01:15 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1831 03:55 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 03:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 819 03:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 821 04:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 20:45 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 452 10:25 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 454 03:20 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 451 21:45 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 453 11:25 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 455 04:20 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن Mahan Air W5 5060 08:00 ته‌هران - هه‌ولێر
ده‌رچوون Mahan Air W5 5059 09:15 هه‌ولێر - ته‌هران
هاتن AirArabia G9 375 13:40 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 376 14:20 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Fly Baghdad IF 1965 14:05 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 232 14:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 7004 16:30 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 701 12:20 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 703 09:40 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 922 12:20 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 702 13:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 704 14:55 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 921 13:00 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Cham Wings Airlines 6Q 521 21:00 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q 522 22:00 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Ur Airline UD 432 17:35 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 432 17:00 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 438 17:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 442 15:55 ميونخ - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 452 21:00 یەریڤان - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 464 18:00 ترابزۆن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 706 16:00 به‌یروت - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 706 16:00 به‌یروت - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 762 23:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 772 00:30 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 424 17:45 ئه مستردام - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 436 16:45 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
ده‌رچوون Ur Airline UD 431 05:30 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Ur Airline UD 437 06:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Ur Airline UD 463 14:00 هه‌ولێر - ترابزۆن
ده‌رچوون Ur Airline UD 705 18:00 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن SunExpress SX 640 11:20 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن SunExpress SX 640 16:05 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
ده‌رچوون SunExpress SX 641 12:20 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون SunExpress SX 641 17:05 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
هاتن Tailwind Airline TI 421 10:10 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Tailwind Airline TI 422 11:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Eurowings EW 9978 14:15 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
ده‌رچوون Eurowings EW 9979 15:15 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف

په‌یوه‌ندی كردن