كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 12:25 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 13:40 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 14:30 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 16:30 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 21:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 229 09:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 230 16:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 231 09:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 232 21:15 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 09:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 21:15 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 263 09:45 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 21:00 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 281 08:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 282 19:45 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 295 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 296 19:00 کیڤ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9011 20:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 909 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 21:45 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 21:45 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 16:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 07:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 949 15:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 959 08:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA941 09:30 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 08:00 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 10:00 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 17:00 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 229 10:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 230 16:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 231 10:15 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 232 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 10:15 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 10:30 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 21:45 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 281 09:15 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 282 20:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 295 12:00 هه‌ولێر - کیڤ
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 296 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 910 22:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 18:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 18:45 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 22:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 15:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 21:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 950 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 960 07:00 هه‌ولێر - سلێمانى
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 20:00 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 02:55 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:45 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Lufthansa LH 696 15:55 فرانكفورد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Lufthansa LH 697 17:25 هه‌ولێر - فرانكفورد
هاتن Middle East Airline ME 324 17:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 18:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 201 04:30 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Fly Dubai FZ 203 19:30 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 202 05:30 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 20:30 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Turkish Airlines TK 316 23:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7696 02:45 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 04:05 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7697 05:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 07:45 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Egypt Air MS 635 02:45 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Egypt Air MS635 02:45 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 03:45 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:40 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:40 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 04:05 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 04:05 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 21:05 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 452 02:55 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 451 22:05 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 453 03:55 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن AirArabia G9 375 13:30 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 376 14:10 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Fly Baghdad IF 7004 16:30 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 701 21:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 701 18:25 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 703 09:40 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 7003 10:30 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 702 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 704 17:10 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن Cham Wings Airlines 6Q 521 11:50 دیمه‌شق - هه‌ولێر
هاتن Cham Wings Airlines 6Q521 15:30 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q 522 16:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q 522 10:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Ur Airline UD 424 19:00 ئه مستردام - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 432 20:30 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 438 18:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 442 18:30 ميونخ - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD442 18:30 ميونخ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Ur Airline UD 423 07:00 هه‌ولێر - ئه مستردام
ده‌رچوون Ur Airline UD 431 09:00 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Ur Airline UD 437 07:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Ur Airline UD 441 08:00 هه‌ولێر - ميونخ
ده‌رچوون Ur Airline UD441 08:00 هه‌ولێر - ميونخ
هاتن smartwings QS 4380 16:55 پراگ - هه‌ولێر
ده‌رچوون smartwings QS 4381 17:45 هه‌ولێر - پراگ
هاتن Eurowings EW 9978 14:15 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
ده‌رچوون Eurowings EW 9979 15:15 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف

په‌یوه‌ندی كردن