كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 15:00 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 16:00 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 14:15 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 21:45 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 20:45 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 204 21:10 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 230 15:05 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 08:50 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 21:50 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 21:50 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 235 09:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 236 21:00 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 239 14:00 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 240 07:30 له‌نده‌ن - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 263 10:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 22:30 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 281 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 282 21:00 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 426 15:00 باکو - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7568 23:55 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9011 21:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 13:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9111 21:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9111 22:15 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9112 14:15 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 17:00 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 935 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 06:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 945 12:50 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 947 20:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 949 23:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 951 08:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 953 12:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 955 17:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 957 23:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 959 15:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 979 15:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 989 09:30 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 07:45 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 15:15 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 16:15 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 203 16:10 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 229 09:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 09:50 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 22:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 22:50 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 235 10:15 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 236 21:45 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 14:50 هه‌ولێر - ماڵمۆ
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 14:50 هه‌ولێر - له‌نده‌ن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 14:50 هه‌ولێر - له‌نده‌ن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 240 07:45 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 11:00 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 265 14:00 هه‌ولێر - له‌نده‌ن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 281 10:00 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 282 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 425 10:00 هه‌ولێر - باکو
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9012 05:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9013 05:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 19:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9111 21:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9112 21:45 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 09:45 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 10:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 14:00 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 933 11:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 934 13:45 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 936 10:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 07:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 14:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 948 21:20 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 950 15:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 952 08:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 954 21:45 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 956 18:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 958 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 960 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 978 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 980 15:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 984 18:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 990 10:30 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن Atlasglobal KK 1209 00:00 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Atlasglobal KK 1288 12:00 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Atlasglobal KK 1290 12:00 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Atlasglobal KK 1294 12:35 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Atlasglobal KK 1294 13:00 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1289 13:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1291 13:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1295 14:00 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1295 14:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 19:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 02:55 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:30 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 03:50 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Lufthansa LH 696 15:25 فرانكفورد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Lufthansa LH 697 16:30 هه‌ولێر - فرانكفورد
هاتن Middle East Airline ME 324 16:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 17:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 201 09:45 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Fly Dubai FZ 203 16:05 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 202 10:45 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 17:05 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Dubai FZ204 17:20 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Germania ST 3996 13:10 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Germania ST 4010 12:10 ميونخ - هه‌ولێر
هاتن Germania ST 4990 15:00 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
ده‌رچوون Germania ST 3997 12:55 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Germania ST 4011 13:55 هه‌ولێر - ميونخ
ده‌رچوون Germania ST 4891 16:00 هه‌ولێر - ميونخ
ده‌رچوون Germania ST 4991 12:55 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
هاتن Turkish Airlines TK 314 14:40 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 02:15 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 315 15:35 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 03:45 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
هاتن Egypt Air MS 635 03:00 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 04:00 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 1702 01:45 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1830 02:05 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:45 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1703 05:05 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1831 03:05 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 03:05 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 20:35 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 452 10:35 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 454 03:20 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 453 11:35 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 455 04:20 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR451 21:35 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن Mahan Air W5 1170 07:00 ته‌هران - هه‌ولێر
ده‌رچوون Mahan Air W5 1171 08:15 هه‌ولێر - ته‌هران
هاتن AirArabia G9 375 16:30 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 376 17:10 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Al Naser Airline NA 115 10:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Al Naser Airline NA 622 11:00 دیمه‌شق - هه‌ولێر
هاتن Al Naser Airline NA 622 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Al Naser Airline NA 631 01:00 باکو - هه‌ولێر
هاتن Al Naser Airline NA 632 21:00 باکو - هه‌ولێر
ده‌رچوون Al Naser Airline NA 621 12:00 هه‌ولێر - دیمه‌شق
ده‌رچوون Al Naser Airline NA 621 12:00 هه‌ولێر - باکو
ده‌رچوون Al Naser Airline NA 631 22:00 هه‌ولێر - باکو
ده‌رچوون Al Naser Airline NA 632 13:45 هه‌ولێر - باکو
هاتن Fly Baghdad IF 705 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 706 18:40 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن Armenia Aircompany RM 791 19:00 یەریڤان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Armenia Aircompany RM 792 20:15 هه‌ولێر - یەریڤان
هاتن Cham Wings Airlines 6Q521 09:40 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q522 10:40 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Flynas XY611 03:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Flynas XY611 03:40 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Flynas XY612 04:30 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Flynas XY612 04:30 هه‌ولێر - جه‌دده‌
هاتن Azerbaijan Airlines J2 5039 20:20 باکو - هه‌ولێر
ده‌رچوون Azerbaijan Airlines J2 5040 21:20 هه‌ولێر - باکو
هاتن Fly Erbil BAY 301 02:20 ڕۆتەردام - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 301 23:15 ستوكهولم - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 301 23:55 ڕۆتەردام - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 302 23:55 ستوكهولم - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 303 23:55 ئه مستردام - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 305 23:15 نۆرەمبێرگ - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 305 23:15 نۆرەمبێرگ - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 315 01:30 بێرمینگهام - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil K6 317 23:00 گوتنبۆرگ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Erbil K6 301 08:45 هه‌ولێر - ستوكهولم
ده‌رچوون Fly Erbil K6 302 08:45 هه‌ولێر - ستوكهولم
ده‌رچوون Fly Erbil K6 302 08:45 هه‌ولێر - ڕۆتەردام
ده‌رچوون Fly Erbil K6 304 10:00 هه‌ولێر - ئۆدیسا
ده‌رچوون Fly Erbil K6 304 08:30 هه‌ولێر - کیڤ
ده‌رچوون Fly Erbil K6 306 09:45 هه‌ولێر - نۆرەمبێرگ
ده‌رچوون Fly Erbil K6 316 08:45 هه‌ولێر - بێرمینگهام
ده‌رچوون Fly Erbil K6 318 08:45 هه‌ولێر - گوتنبۆرگ

په‌یوه‌ندی كردن