كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 15:00 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 16:00 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 14:30 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 16:30 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 21:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 231 08:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 232 20:15 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 08:45 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 20:35 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 20:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 263 08:45 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 20:15 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 3202 12:05 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 3224 21:10 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 3236 06:10 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 3310 15:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9011 20:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 909 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 18:30 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 22:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 22:00 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 16:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 07:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 945 20:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 949 15:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 959 22:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA9009 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 08:00 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 10:00 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 17:00 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 231 09:15 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 232 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 09:35 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 21:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 09:30 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 3253 20:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 3329 19:50 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9008 07:10 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 910 23:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 18:45 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 18:45 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 19:00 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 22:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 15:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 21:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 950 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 952 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 960 07:00 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA3393 08:00 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 19:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 04:00 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:30 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 06:00 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Lufthansa LH 696 15:35 فرانكفورد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Lufthansa LH 697 16:30 هه‌ولێر - فرانكفورد
هاتن Middle East Airline ME 324 16:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 17:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 203 19:25 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 20:25 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Turkish Airlines TK 316 23:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 4030 09:55 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7696 01:10 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 03:45 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 317 01:55 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 4031 10:55 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7697 05:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 07:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 07:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Egypt Air MS 635 03:00 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 04:00 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 1704 15:05 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1706 00:25 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:40 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 820 02:10 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 16:05 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1707 01:15 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1831 03:55 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 03:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 819 03:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 821 04:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 20:45 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 452 12:15 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 454 03:20 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 451 21:45 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 453 15:25 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 455 04:20 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن Mahan Air W5 5060 08:00 ته‌هران - هه‌ولێر
ده‌رچوون Mahan Air W5 5059 09:15 هه‌ولێر - ته‌هران
هاتن AirArabia G9 375 13:40 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 376 14:20 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Fly Baghdad IF 1404 10:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1406 08:00 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1410 12:20 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1418 14:55 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1514 17:20 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 232 21:50 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 701 09:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 705 10:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 922 12:20 دیمه‌شق - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 942 21:00 حەلەب - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1417 08:30 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1503 11:30 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1509 13:20 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1514 09:00 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 231 15:35 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 231 15:10 هه‌ولێر - دیمه‌شق
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 702 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 702 22:05 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 921 13:00 هه‌ولێر - دیمه‌شق
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 941 09:55 هه‌ولێر - حەلەب
هاتن Cham Wings Airlines 6Q 521 10:30 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q 522 11:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Ur Airline UD 1106 23:00 کیڤ - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 424 17:45 ئه مستردام - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 428 20:45 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 436 16:45 کۆلن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 442 15:55 ميونخ - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 706 16:00 به‌یروت - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UD 762 23:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 452 22:00 یەریڤان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Ur Airline UD 423 06:15 هه‌ولێر - ئه مستردام
ده‌رچوون Ur Airline UD 427 09:30 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Ur Airline UD 435 06:00 هه‌ولێر - کۆلن
ده‌رچوون Ur Airline UD 451 18:00 هه‌ولێر - یەریڤان
ده‌رچوون Ur Airline UD 705 18:00 هه‌ولێر - به‌یروت
ده‌رچوون Ur Airline UD 761 17:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Ur Airline UD 767 04:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن SunExpress SX 640 16:05 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
ده‌رچوون SunExpress SX 641 17:05 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
هاتن Tailwind Airline TI 421 18:35 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Tailwind Airline TI 422 19:35 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Eurowings EW 9978 14:15 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
ده‌رچوون Eurowings EW 9979 15:15 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف

په‌یوه‌ندی كردن