كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 15:50 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 17:00 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 14:00 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 23:30 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 21:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 2002 02:10 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 204 21:45 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 230 16:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 20:50 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 235 09:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 236 19:45 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 239 14:30 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 245 10:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 246 22:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 246 22:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 263 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 2632 16:00 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 20:30 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 265 13:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 266 06:00 مانچسته‌ر - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 281 08:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 282 20:00 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 297 08:45 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 298 20:50 ميونخ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 426 15:00 باکو - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 6642 07:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7558 15:30 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9009 07:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9011 19:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9013 22:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 21:15 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9111 10:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 17:00 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 17:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 16:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 945 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 947 17:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 949 20:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 951 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 952 08:00 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 953 20:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 955 18:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 957 20:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 959 08:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 969 14:30 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 981 08:45 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9834 07:30 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IAW 922 17:00 به‌سرا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 1007 18:30 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 08:00 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 17:00 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 17:00 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 2001 21:10 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 203 17:00 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 2117 09:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 229 10:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 10:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 21:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 23:30 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 235 10:00 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 236 20:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 15:30 هه‌ولێر - له‌نده‌ن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 15:30 هه‌ولێر - ماڵمۆ
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 240 06:30 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 245 11:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 246 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 246 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 251 18:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 10:00 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 2631 11:00 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 21:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 265 14:15 هه‌ولێر - مانچسته‌ر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 266 06:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 281 09:00 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 282 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 425 10:00 هه‌ولێر - باکو
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 5927 20:45 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 6645 11:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7559 20:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9012 00:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9012 09:45 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 20:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9112 05:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 18:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 18:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 22:00 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 933 11:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 936 10:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 940 08:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 22:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 948 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 950 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 952 08:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 954 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 956 19:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 958 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 960 08:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 970 15:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 982 09:30 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 992 06:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IAW 912A 23:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IAW 921 18:05 هه‌ولێر - به‌سرا
هاتن Atlasglobal KK 1290 17:30 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Atlasglobal KK 1292 02:30 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1291 19:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1293 06:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 19:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 02:55 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:20 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Lufthansa LH 696 16:30 فرانكفورد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Lufthansa LH 697 17:25 هه‌ولێر - فرانكفورد
هاتن Middle East Airline ME 324 17:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 18:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 201 09:45 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Fly Dubai FZ 203 16:20 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 202 10:45 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 17:20 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Turkish Airlines TK 1108 03:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 1110 03:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 304 21:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 308 09:30 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 312 00:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 314 09:20 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7634 03:05 غازي عنتاب - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7636 03:05 دیاربەکر - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 04:05 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 1109 06:35 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 1111 06:45 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 305 21:55 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 309 10:25 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 313 03:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 315 10:15 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 317 22:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 6935 21:15 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7635 03:55 هه‌ولێر - غازي عنتاب
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7637 04:00 هه‌ولێر - دیاربەکر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 05:35 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Egypt Air MS 635 11:10 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 12:10 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 1702 01:55 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1704 16:40 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1830 03:05 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1832 03:05 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 7002 02:10 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 7816 01:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:35 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 81702 02:05 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 818 00:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1703 03:20 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 17:40 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 16:50 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 17:40 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1831 03:55 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1833 13:40 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 7003 03:05 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 7817 03:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 03:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 819 03:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 20:40 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 452 10:40 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 454 03:05 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 451 21:45 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 453 11:40 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 455 04:05 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن Mahan Air W5 5060 16:45 ته‌هران - هه‌ولێر
هاتن Mahan Air W5 5060 07:20 ته‌هران - هه‌ولێر
ده‌رچوون Mahan Air W5 1171 14:15 هه‌ولێر - ته‌هران
ده‌رچوون Mahan Air W5 5059 18:00 هه‌ولێر - ته‌هران
هاتن AirArabia G9 371 06:35 الشارقة - هه‌ولێر
هاتن AirArabia G9 375 06:50 الشارقة - هه‌ولێر
هاتن AirArabia G9 375 16:45 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 372 07:15 هه‌ولێر - الشارقة
ده‌رچوون AirArabia G9 376 07:30 هه‌ولێر - الشارقة
ده‌رچوون AirArabia G9 376 17:35 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Al Naser Airline NA 115 10:30 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Al Naser Airline NA 631 14:45 هه‌ولێر - باکو
هاتن Fly Baghdad IF 1418 18:30 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1428 17:30 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1520 14:15 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1556 17:35 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1570 02:35 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 2012 22:55 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 222 13:25 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 224 05:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 228 12:15 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 229 18:35 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 232 03:40 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 238 00:40 ئه‌ده‌نه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 408 18:00 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 408 18:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 410 13:20 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 512 18:15 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 534 17:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 562 17:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 582 06:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 701 19:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 703 16:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 705 20:10 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 707 02:45 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 709 17:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 715 11:55 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 812 21:20 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 922 17:00 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1419 19:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1421 18:40 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1527 14:55 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1539 18:25 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1555 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1561 03:15 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1571 22:40 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 201 12:05 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 221 07:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 223 23:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 228 12:15 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 231 18:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 231 23:50 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 237 20:50 هه‌ولێر - ئادانا
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 415 14:00 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 511 17:50 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 561 18:55 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 581 17:50 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 702 20:10 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 704 16:40 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 706 20:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 708 23:10 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 710 17:55 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 716 16:40 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 801 03:25 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 811 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن Armenia Aircompany RM 791 07:45 یەریڤان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Armenia Aircompany RM 792 08:45 هه‌ولێر - یەریڤان
هاتن Cham Wings Airlines 6Q521 10:30 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q522 11:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Flynas XY611 03:40 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Flynas XY612 04:30 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
هاتن Azerbaijan Airlines J2 5039 20:10 باکو - هه‌ولێر
ده‌رچوون Azerbaijan Airlines J2 5040 21:10 هه‌ولێر - باکو
هاتن Saudi Airline SV 0625 09:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 3625 08:30 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 3625 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 625 08:30 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Saudi Airline SV 0626 09:30 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 3626 09:30 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 3626 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 624 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 626 09:30 هه‌ولێر - جه‌دده‌
هاتن Ur Airline UR 435 17:45 کۆلن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 438 20:00 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 452 14:00 یەریڤان - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 464 20:30 ترابزۆن - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 476 21:00 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 601 19:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 702 04:15 باکو - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 706 17:00 به‌یروت - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 762 21:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 768 18:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Ur Airline UR 772 15:00 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Ur Airline UR 436 19:40 هه‌ولێر - کۆلن
ده‌رچوون Ur Airline UR 437 09:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Ur Airline UR 451 10:00 هه‌ولێر - یەریڤان
ده‌رچوون Ur Airline UR 463 16:30 هه‌ولێر - ترابزۆن
ده‌رچوون Ur Airline UR 475 16:00 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Ur Airline UR 602 08:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Ur Airline UR 701 23:00 هه‌ولێر - باکو
ده‌رچوون Ur Airline UR 705 12:00 هه‌ولێر - به‌یروت
ده‌رچوون Ur Airline UR 761 20:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن FreeBird FH 864 10:00 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
ده‌رچوون FreeBird FH 865 11:00 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
هاتن Onur Air 8Q 2775 14:10 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Onur Air 8Q 2776 15:10 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
هاتن SunExpress XG 2939 16:45 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
ده‌رچوون SunExpress XG 2938 17:45 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
هاتن Sky Prime Aviation UY 1109 18:15 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Sky Prime Aviation UY 1109 20:15 هه‌ولێر - سلێمانى
هاتن Tailwind Airline TI 921 14:05 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Tailwind Airline TI 922 14:55 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل

په‌یوه‌ندی كردن