كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 15:50 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 17:00 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 14:30 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 21:45 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 21:15 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 2002 02:10 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 204 22:40 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 230 16:40 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 09:50 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 22:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 235 10:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 236 21:00 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 239 14:30 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 245 10:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 246 22:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 246 22:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 263 11:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 22:30 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 265 13:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 266 05:30 مانچسته‌ر - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 281 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 282 21:00 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 426 15:00 باکو - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 6262 16:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 6642 07:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 6662 16:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 8546 16:45 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9009 07:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9011 15:45 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9013 22:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 16:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9111 05:15 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 16:15 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 11:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 945 16:50 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 947 20:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 949 13:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 951 16:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 953 14:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 955 17:50 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 957 22:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 959 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 981 08:45 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IAW 922 17:00 به‌سرا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 08:35 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 15:15 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 17:45 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 2001 21:10 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 203 17:40 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 2117 09:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 229 10:30 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 10:50 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 23:30 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 235 11:30 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 236 21:45 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 15:30 هه‌ولێر - له‌نده‌ن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 15:30 هه‌ولێر - ماڵمۆ
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 240 06:30 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 245 11:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 246 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 246 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 251 18:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 12:00 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 265 14:30 هه‌ولێر - مانچسته‌ر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 266 06:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 281 10:00 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 282 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 425 10:00 هه‌ولێر - باکو
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 5927 20:45 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 6645 11:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 6662 18:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9012 16:45 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9012 05:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 19:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9112 05:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 12:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 12:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 17:00 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 933 11:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 936 10:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 16:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 948 21:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 950 18:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 952 07:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 954 15:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 956 18:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 958 23:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 982 09:30 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 992 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IAW 921 13:45 هه‌ولێر - به‌سرا
هاتن Atlasglobal KK 1290 13:00 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Atlasglobal KK 1292 02:10 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1291 14:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1293 06:45 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 19:20 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 02:55 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:20 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Lufthansa LH 696 16:25 فرانكفورد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Lufthansa LH 697 17:30 هه‌ولێر - فرانكفورد
هاتن Middle East Airline ME 324 17:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 18:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 201 09:40 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Fly Dubai FZ 203 16:20 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 202 10:40 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 17:20 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Turkish Airlines TK 304 21:10 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 308 09:30 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 312 00:55 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7634 11:50 غازي عنتاب - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 04:10 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 305 22:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 309 10:25 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 313 03:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 6935 21:15 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7635 13:45 هه‌ولێر - غازي عنتاب
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 05:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
هاتن Egypt Air MS 635 11:10 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 12:10 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 1702 01:50 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1702. 01:50 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1830 01:30 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1832 02:55 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 7816 15:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 81702 15:45 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1703 03:20 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 16:50 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 16:50 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1831 03:15 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1833 13:40 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 7817 16:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 04:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 20:40 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 452 10:40 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 454 03:15 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 453 11:40 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 455 04:20 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR451 21:40 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن Mahan Air W5 5060 07:45 ته‌هران - هه‌ولێر
هاتن Mahan Air W5 5060 16:45 ته‌هران - هه‌ولێر
ده‌رچوون Mahan Air W5 1171 18:00 هه‌ولێر - ته‌هران
ده‌رچوون Mahan Air W5 5059 09:00 هه‌ولێر - ته‌هران
هاتن AirArabia G9 371 16:55 الشارقة - هه‌ولێر
هاتن AirArabia G9 375 10:45 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 372 17:25 هه‌ولێر - الشارقة
ده‌رچوون AirArabia G9 376 11:25 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Al Naser Airline NA 115 10:30 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Al Naser Airline NA 631 14:45 هه‌ولێر - باکو
هاتن Fly Baghdad IF 1556 17:35 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1572 06:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 224 05:55 ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک) - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 232 03:40 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 582 06:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 703 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 707 23:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 715 11:55 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 812 21:20 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 922 17:00 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1555 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1571 22:35 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 223 23:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(ئەتاتورک)
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 231 22:40 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 581 22:35 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 704 06:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 708 06:55 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 716 18:40 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 811 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن Armenia Aircompany RM 791 09:45 یەریڤان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Armenia Aircompany RM 792 10:45 هه‌ولێر - یەریڤان
هاتن Cham Wings Airlines 6Q521 09:30 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q522 10:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Flynas XY 385 18:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Flynas XY611 03:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Flynas XY611 03:40 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Flynas XY 386 19:00 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Flynas XY612 04:30 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Flynas XY614 10:10 هه‌ولێر - جه‌دده‌
هاتن Azerbaijan Airlines J2 5039 20:20 باکو - هه‌ولێر
ده‌رچوون Azerbaijan Airlines J2 5040 21:20 هه‌ولێر - باکو
هاتن Saudi Airline SV 0625 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 3625 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Saudi Airline SV 0626 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 3626 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 624 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌

په‌یوه‌ندی كردن